Konferencja „Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku”

 PROGRAM

 

6 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10.00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Centrum Ekspozycyjne „Stara Kotłownia”

Olsztyn, ul. Profesora Romana Prawocheńskiego 9

 

10.00 – 10.15  Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników oraz gości

 

prof. dr hab. Sławomir Przybyliński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM

Weronika Wiese, Zastępca Dyrektora Generalnego DWPN

 

Moderacja:      prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM

 

10.15 – 11.45  Wystąpienia uczestników konferencji

 

prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:

Obcy u siebie. Niemcy na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski:
Niemcy w Polsce po 1945 r. –  od nieformalnych działań do formalnych organizacji.

 

11.45 – 12.15  Przerwa kawowa

 

12.15 – 13.45  Wystąpienia uczestników konferencji

 

dr Adriana Dawid, Uniwersytet Opolski:
Wspomnienia – emocje – fakty. Wywiad jako źródło historyczne.

dr Norbert Honka, Uniwersytet Opolski:

Postawa władz wobec Niemców w świetle materiałów wspomnieniowych świadków historii.

 

13.45               Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Weronika Wiese, Zastępca Dyrektora Generalnego DWPN

 

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”.

 

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Program konferencji do pobrania