2004

26.02. Referat: Świecki charakter państwa a wolność religijna. Sympozjum naukowe: Świat po 11 września. Główne kierunki zmian społeczno-politycznych. Organizatorzy: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Elbląg.

21-22. kwietnia. Referat: Wojna medialna. Konferencja Naukowa pt.: Kreacja medialna wojny – Prawa człowieka. Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Studenckie Polityczno-Etniczne Koło Naukowe przy Centrum Studiów Bałtyckich. Ełk

13-14 maja. Referat: Świecki charakter państwa a wolność religijna. VIII Ogólnopolska Konferencja: Etyka w życiu gospodarczym. Organizator: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarzadzania. Łódź

28-30 maja. Referat: Państwo świeckie wobec grup religijnych. Sesja naukowa, pt: Od słowa do ludobójstwa. Prześladowania człowieka z powodów ideologicznych, religijnych, etnicznych, narodowościowych na przestrzeni XIX i XX wieku. Organizatorzy: Dom Zakonny Księży Werbistów w Krynicy Morskiej, Fundacja Misyjno-Charytatywna im. Św. Józefa z Szantungu, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie W. Z. w Elblągu, Muzeum Stutthof. Krynica Morska

5-6 czerwca. Referat: Śląsk jako kategoria antropologiczna krajobrazu kulturowego. Możliwość zastosowania teorii i metod badania faktów etnologicznych w badania krajobrazu kulturowego. Seminarium naukowe: Kultura i przestrzeń. Organizatorzy Katedra Edukacji Regionalnej i Dziedzictwa Kulturowego w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Cieszyn

27-29 sierpnia. Udział aktywny na zaproszenie Vereins für schlesische Kirchengeschichte. Międzynarodowa Konferencja nt: Flucht und Vertreibung von Polen und Deutschen in theologisch-kritischer Sicht. Organizatorzy Vereins für schlesische Kirchengeschichte. Wrocław

4 października. Referat: Następstwa wydarzeń 11 września w polityce międzynarodowej. Organizatorzy: Raciborskie Centrum Kultury oraz Raciborskie Towarzystwo Patriotyczne. Racibórz

05-06 listopada. Udział w międzynarodowym sympozjum nt. Werbiści a badania religiologiczne. Zorganizowanej z okazji 50 rocznicy śmierci Wilhelma Schmidta SVD i ukazania się 100 numeru czasopisma „Antropos”. Organizatorzy: Centrum Dialogu Kultur i Religii w Olsztynie, Katedra Misjologii, Religiologii i Etnologii UWM, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie. Olsztyn-Pieniężno