O mnie


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Krzysztof Gładkowski


P.O. Kierownika Pracowni Polityki Społecznej, Narodowościowej i Wyznaniowej

Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Instytut Nauk Politycznych

Wydział Nauk Społecznych

Ks. Feliksa Szrejbera 11

PL- 10-007 Olsztyn

e-mail: krzysztof.gladkowski@uwm.edu.pl

mob: +48-607170490

Posiadane tytuły, stopnie naukowe:

1981: magisterium – Katolicki Uniwersytet Lubelski

1983: licencjat – Katolicki Uniwersytet Lubelski

1992: doktorat – Katolicki Uniwersytet Lubelski

2009: habilitacja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2009: profesor nadzwyczajny – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut

Nauk Politycznych

Przebieg kariery naukowej:

1986-1991 – Lublin, KUL, Katedra Historii i Etnologii, asystent

1992-1994 – Lublin, KUL, Katedra Historii i Etnologii, adiunkt

1998       – Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, adiunkt

1999         – Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Nauk Politycznych, adiunkt

2000-2004 – Warszawa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu

2007       – Instytucie Europeistyki w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

09.03.2009 habilitacja w zakresie etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

30 października 2009 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyznał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych UWM

1 października – 31 grudnia 2019 staż naukowy Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Universität Halle-Wittenberg in Verbindung mit den Franckeschen Stiftungen zu Halle, Universität Halle

22 sierpnia – 19 listopada 2021 staż naukowy w Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft, Universität Zürich

Inne:

1983-1986 Redakcja Wydawnictw KUL

1993-1997 – Zakład Produkcyjno-Handlowy w Głubczycach (właściciel)

1997-1998 – Prezes Ulmer Sp. z o. o.

Wykłady otwarte:

06.05. 2003 Olsztyn UWM: Korporacje międzynarodowe w polityce państw narodowych.

20. 11.2019 Halle Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg: Pietistische Bewegung in Oberschlesien aus historisch- anthropologischer Sicht

Ważniejsze nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

 1. List gratulacyjny z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie za szczególną ofiarność i zaangażowanie w pracach Oddziału, 1985.
 2. Nagroda Indywidualna Rektora UWM II stopnia w dziedzinie naukowej, 2002
 3. Nagroda Indywidualna Rektora UWM II stopnia w dziedzinie naukowej, 2004
 4. Nominacja do Nagrody „Górnośląski Tacyt”, w kategorii badacz górnośląskich dziejów, 2009.
 5. List gratulacyjny Starosty Powiatu Głubczyce, za wkład do badań naukowych regionu przyczynienie się do promocji dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, 2009.
 6. Nagroda Indywidualna Rektora UWM II stopnia w dziedzinie naukowej, 2011.
 7. Srebrny Krzyż Zasługi, 2015
 8. Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2017
 9. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2018
 10. Medal „Unitas in Veritatem”, Kapituła medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki, Racibórz 2020
 11. Medal Biskupa Polowego Wojska Polskiego, gen. dyw. Józefa Gawliny, Racibórz 2022
 12. Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Nagroda Zespołowa II Stopnia w Dziedzinie Naukowej, 2022