2013

20.05, referat: Kulturowe problemy współczesnej Europy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa w mediach, media w Europie”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

26.09, referat: Rösnitz/Rozumice. Polifiniczność tradycji protestanckiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje”. [XVIII Seminarium Śląskie]. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Haus Schlesien, Oberschlesische Landesmuseum, Kamień Śląski”, 2013.

29.09, referat: Znaczenie Kościołów dla polsko-niemieckiego pojednania, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „1000 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft – Gegensätze und Gemeinsamkeiten -1000 lat polsko-niemieckie sąsiedztwo – podobieństwa i sprzeczności”, [IX Deutsch – Polnischer Kommunalpolitischer Kongres der Landsmannschaft Ostpreusen/IX Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej Związku Ziomkostwa Prus Wschodnich], Olsztyn.

17.10. referat: Luterańska społeczność na pograniczu Górnego Śląska. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej, Stowarzyszenie Czas A.R.T., Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Kultury i Mediów(Kulturreferat für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien und Galizien), Muzeum Okręgowe w Lesznie, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wschowa-Leszno.

17.10: Prowadzenie sesji plenarnej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej, Stowarzyszenie Czas A.R.T., Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Kultury i Mediów(Kulturreferat für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhznien und Galizien), Muzeum Okręgowe w Lesznie, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wschowa-Leszno.

17.10: referat: Luterańska społeczność na pograniczu Górnego Śląska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej, Stowarzyszenie Czas A.R.T., Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Kultury i Mediów(Kulturreferat für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhznien und Galizien), Muzeum Okręgowe w Lesznie, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wschowa-Leszno.

5-6.11: Udział ekspercki w debacie nt. Współczesnych badań w zakresie mikrohistorii społeczności pogranicza, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielka mała historia: różne pogranicza we wspólnej Europie”, Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013/Program operacyjny Współpracy transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Ziel3-Projekte der Sächssischen Bildungsagentur (Beneficjent Saksońska Agencja Oświatowa), Muzeum Historii Polski, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Instytut Nauk Politycznych UWM, Warszawa.