2014

11-12.06: referat: Holistyczny model etnologii Stanisława Poniatowskiego. Konferencja nt.: Muzeum – Historia – Antropologia, organizator Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa.

5-10.08: referat: „Nowa antropologia” na V Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym pt.: Idee – Człowiek – Filozofia. Organizatorzy: Katedra Filozofii Boga Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Instytut Kulturoznawstwa Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz), Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), Klub Fides et Ratio (Stary Sącz), Urząd Miasta Nowego Sącza, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz. Stary Sącz.

31.08: udział ekspercki w Międzynarodowej Konferencji pt.: 100. Rocznica bitwy pod Tanenbergiem/100. Jubiläum der Tannenbergschlacht. Organizatorzy: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur oraz Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 30-31 sierpnia.

24 września, referat: Edukacja interkulturowa a dziedzictwo kulturowe, XIX Seminarium Śląskie „Edukacja mniejszościowa w Polsce wczoraj – dziś – jutro”, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Adminitracji i Cyfryzacji, 24-27 września, Kamień Śląski.

17 października, referat: Wykluczone grupy społeczne w XXI wieku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych –możliwości i bariery”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 17 października, Olsztyn.

23 października, referat: Antropologia kobiety, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”, Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie Muzeum Okręgowe w Lesznie Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie 23 października Wschowa – Leszno.

24 października, referat: East Prussia – The Holocaust and Memory, International Joint Conference “History, culture and nature of the Baltic Sea Region”, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, October 23-24, Olsztyn.

12 listopada, referat: Metoda badania i interpretacji krajobrazu kulturowego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 roku”. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii Litwy w Wilnie, 12-13 listopada, Olsztyn.