2015

18 maja, referat: Materiały archiwalne w Ethnologisches Museum w Berlinie związane z udziałem Jana Czekanowskiego w ekspedycji naukowej księcia Adolfa Friedricha zu Mecklenburg do Afryki Środkowej. Konferencja Naukowe Spotkania z Afryką „Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – polityka – gospodarka – kultura”, Instytut Nauk Politycznych UWM, 18-19 maja, Olsztyn.

30 lipca, referat: Lewicowa ideologia w mediach. VI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia. „Kryzys w kulturze, polityce i ekonomii”. Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Wydział Teologiczny UMK (Toruń), Klub Fides et Ratio (Stary Sącz), 25-31 lipca, Stary Sącz.

23 września, referat: Miejsca niemieckiej pamięci – chciane i niechciane w Polsce, Międzynarodowe XX Seminarium Śląskie „Przeszłość – Przyszłość. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej, 23-25 września, Kamień Śląski.

23 września, udział w dyskusji: Jak czerpać z przeszłości aby budować wielokulturową przyszłość? Międzynarodowe XX Seminarium Śląskie „Przeszłość – Przyszłość. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej, 23-25 września, Kamień Śląski.

Wykłady pozauniwersyteckie

24 września, referat: Tożsamość zawieszona. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu.

Udział w życiu kulturalnym:

12 listopada, Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – rozmowa o książce „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła” Hannah Arendt oraz filmie „Hannah Arendt” Margarete von Trotta w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego/Deutsche Kinowoche.