2017

10 marca, referat: Jak rozumieć pojęcie społeczeństwa obywatelskiego? Seminarium pt. Sektor obywatelski na Warmii i Mazurach na tle Polski, organizatorzy Stowarzyszenie ESWIP, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińskiego-Mazurskiego. Miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 10 marca

04. sierpnia, referat: 500 lat reformacji. Co o niej wiemy? VIII Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia; nt.: Człowiek w Europie. „Przemyśleć Europę” Ateny – Rzym – Jerozolima, organizatorzy: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Katedra Mikrostruktur Społecznych ZWONF KUL (Stalowa Wola), Association des amis de la Philosophie Classique, Klub Fides et Ratio (Stary Sącz), Stary Sącz 30 lipca- 5 sierpnia

07. września, referat: Dziedzictwo reformacji na pograniczu czesko-polskim. Perspektywa antropologiczna, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt: Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona, Pamięć, Współpraca Międzynarodowa; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Kalisz 7-8 września

15 września 2017 referat: Polnisch-deutsche Beziehungen und Parteien in Polen; Organizator SPD – ReiseService Berlin Eine Marke der FFR Gmbh im Willy-Brand-Haus Wilhelmstraße 140, 10963 Berlin; miejsce:  MS Classic Lady, Mikołajki 15 września

27 października, referat: Czy antropologiczna kategoria „swój-obcy” może być jeszcze użyteczna – Niemcy jako obcy u siebie w Polsce po 1945 roku, XXII Seminarium Śląskie nt: „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”, organizatorzy: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Kamień Śląski 25-27 października

01. grudnia, referat: Czy możliwe jest przezwyciężenie interdyscyplinarności w badaniach religii w politologii, Międzynarodowa Konferencja: Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, organizatorzy: Instytut Politologii UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 30 listopada – 01 grudnia