2017-2022

2017

10 marca, referat: Jak rozumieć pojęcie społeczeństwa obywatelskiego? Seminarium pt. Sektor obywatelski na Warmii i Mazurach na tle Polski, organizatorzy Stowarzyszenie ESWIP, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińskiego-Mazurskiego. Miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Warminsko-Mazurskiego, Olsztyn 10.03.2017.

04. sierpnia, referat: 500 lat reformacji. Co o niej wiemy? VIII Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia; nt.: Człowiek w Europie. „Przemyśleć Europę” Ateny – Rzym – Jerozolima, organizatorzy: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Katedra Mikrostruktur Społecznych ZWONF KUL (Stalowa Wola), Association des amis de la Philosophie Classique, Klub Fides et Ratio (Stary Sącz), Stary Sącz 30 lipca- 5 sierpnia

07. września, referat: Dziedzictwo reformacji na pograniczu czesko-polskim. Perspektywa antropologiczna, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt: Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona, Pamięć, Współpraca Międzynarodowa; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Kalisz 7-8 września

27 października, referat: Czy antropologiczna kategoria „swój-obcy” może być jeszcze użyteczna – Niemcy jako obcy u siebie w Polsce po 1945 roku, XXII Seminarium Śląskie nt: „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”, organizatorzy: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Kamień Śląski 25-27 października

01. grudnia, referat: Czy możliwe jest przezwyciężenie interdyscyplinarności w badaniach religii w politologii, Międzynarodowa Konferencja: Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, organizatorzy: Instytut Politologii UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 30 listopada – 01 grudnia

2018

12. lutego, referat: Czy interdyscyplinarność jest jeszcze aktualna? Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Interdyscyplinarne rozważania na temat polityki i bezpieczeństwa XXI wieku” UWM, Olsztyn 12.02.2018.

24. października, referat: Zmiana granic w wyniku utworzenia Czechosłowacji a sytuacja wyznaniowa protestantów na nowym pograniczu. Perspektywa mikrohistoryczna. XXIII Seminarium Śląskie, Kamień Śląskie 23-25.10.2018.

02. grudnia, referat: Geopolityka spersonalizowana. Przypadek Feliksa Nowowiejskiego. X Zjazd Geopolityków Polskich. Konferencja nt. „Doniosłość geopolityczna odrodzenia Rzeczypospolitej” Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne. UWM Olsztyn 02.12.2018.

07. grudnia, referat wprowadzający: Prace nad i prezentacje podręcznika „Europa. Nasza historia”. Konferencja nt. „Jak pracować z podręcznikiem transnarodowym?” INP UWM, Olsztyn 07.12. 2018.

2019

16 kwietnia, referat: Johna Samuela Mbitiego obraz afrykańskich religii, filozofii i polityki, Konferencja Naukowa nt.: „Religia i polityka w Afryce”, Miejsce konferencji: Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 16-17 kwietnia

5 czerwca, wykład: Feliks Nowowiejski – „warmiński Beethoven”. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Na Szlaku Św. Jakuba” przy Akademickim Klubie Obywatelskim w Olsztynie.

18 lipca, referat: Kultura w stosunkach polsko-niemieckich na przykładzie doktora h. c. UWM w Olsztynie – Oskara Gottlieba Blarra, VI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia, pt. Człowiek w świecie – odkrywanie i przekraczanie granic. Organizatorzy: Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique, Teologická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku v Spišskej Kapitule, Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz), Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz). Miejsce konferencji Centrum OPOKA Stary Sącz 14-20 lipca.

19 lipca, prowadzenie panelu nt. Granice prawa i moralności, VI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia, pt. Człowiek w świecie – odkrywanie i przekraczanie granic. Organizatorzy: Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique, Teologická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku v Spišskej Kapitule, Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz), Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz). Miejsce konferencji Centrum OPOKA Stary Sącz 14-20 lipca.2021

30 lipca, referat: Ekonomia daru, jako metoda Franciszka w dialogu z dzisiejszym światem, XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia, pt. Dialog jako otwarcie na PRAWDĘ. Organizatorzy:  Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz) Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Fundacja “Pomyśl o Przyszłości”, Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II. Miejsce konferencji Centrum OPOKA Stary Sącz 26-31 lipca.

2021

30 lipca, referat: Ekonomia daru, jako metoda Franciszka w dialogu z dzisiejszym światem, XI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia, pt. Dialog jako otwarcie na PRAWDĘ. Organizatorzy:  Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz) Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Fundacja “Pomyśl o Przyszłości”, Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II. Miejsce konferencji Centrum OPOKA Stary Sącz 26-31 lipca.

2022

4 maja, referat: Szwajcarskie źródła polskiej antropologii i etnologii na przykładzie Jana Czekanowskiego i Stanisława Poniatowskiego, Konferencja Naukowa, nt.: Po co Szwajcarom demokracja bezpośrednia. Organizatorzy konferencji: Instytut Studiów Europejskich UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”, Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 4 maja.

1 sierpnia, referat: Nauka polska przed i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, XII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia, pt.: Wolność – Przemoc – Bezpieczeństwo. Organizatorzy:  Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego (Stary Sącz) Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Association des Amis de la Philosophie Classique, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” – FAKRO, Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II. Miejsce konferencji Centrum OPOKA Stary Sącz 1-6 sierpnia.