2008

24.04: Referat: Dziedzictwo kulturowe a tożsamość regionalna. Konferencja nt.: Ełk wielokulturowy, zorganizowana przez Centrum Studiów Bałtyckich UWM, Ełk

14.06: Referat: Dialog kultur narodowych w postnarodowej Europie. Konferencja nt.: Komunikacja i dialog kultur, zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN Będlewo pod Poznaniem.