2002

05.05. Referat: Metodologiczne aspekty badań nad współczesnością. Konferencja: Cywilizacyjne wyzwania współczesności. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu. Elbląg.

21-23. 09. Sympozjum naukowe: Regionalizm, lokalizm, zróżnicowanie kulturowe w obliczu wyzwań globalizacyjnych. XI Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Olsztyn.

23-24.11. Referat: Globalizacja – czy zawłaszczanie świata? XVI Sympozjum Naukowe pt. Praca jako powołanie człowieka i klucz do rozwiązania kwestii społecznej w ramach „Sądeckich Spotkań z Filozofią”. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Zakład Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nowy Sącz.