2001

26.01. Referat: Muzułmanie w nauczaniu Magisterium Kościoła. Konferencja naukowa: Islam w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia, Współczesność i Perspektywy Dialogu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.

29.01: Konferencja naukowa: Chiny. Historia i współczesność. Krynica Morska. Organizatorzy: Instytut Monumenta Serica i Fundacja im. Błogosławionego Józefa z Szantungu. Krynica Morska

28.02. Referat: Karta Praw Człowieka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie.

4-6.06.Referat: Tożsamość społeczności lokalnych w zmieniających się warunkach politycznych. Konferencja: Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia. Organizatorzy: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Studiów Międzynarodowych. Krynica Morska

21-23.06. Referat: Tożsamość kulturowa społeczności regionalnej w warunkach dezintegracji (na przykładzie śląskiej grupy lokalnej). Konferencja: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych i Fil. Społ. UWM. Zalesie.

22-24. 06. Referat: Kultura i człowieczeństwo – przesłanki antropologii kulturowej. Konferencja: Człowiek i człowieczeństwo. Strategia bycia i stawania się człowiekiem. UWM Olsztyn.

15-16. 11. Referat: Tożsamość etniczna i narodowa na Śląsku na przykładzie protestanckiej grupy lokalnej. Konferencja interdyscyplinarna: Etniczność a religia. Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Badań Narodowościowych Polskiej Akademii Nauk. Poznań.