2006

16 lutego. Referat: Polityka jako troska i realizacja dobra wspólnego. W Akademii Myśli i Słowa przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach. Głubczyce.

28 kwietnia. Referat: Europejskie dziedzictwo narodów. Konferencja naukowa: Narody w XXI wieku. Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie i Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu. Morąg

14.05 Referat: Znaczenie doświadczenia terenowego dla nauk politologicznych. Warsztaty naukowe politologów, Organizatorzy: INP UWM, Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie, Pieniężno

03.06. Referat: Dziedzictwo narodów jako wspólne dobro Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka wobec Mniejszości – Górowo Iławieckie – Przystanek na Europejskiej Drodze. Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych UWM i Grupa ds. współpracy z zagranicą przy Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miejsce konferencji: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania – Górowo Iławieckie

03.06. Referat: Ukraina i jej miejsce w Europie w nauczaniu Jana Pawła II. Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka wobec Mniejszości – Górowo Iławieckie – Przystanek na Europejskiej Drodze. Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych UWM i Grupa ds. współpracy z zagranicą przy Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miejsce konferencji: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania – Górowo Iławieckie

08.06. Referat: Wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo jako europejskie zadanie. Międzynarodowe seminarium naukowe: Mazury w polsko-niemieckim dialogu – badania – spotkania – zainteresowania. Organizator: Deutsch – Europäisches Bildungswerk in Hessen e.V. (Niemiecko-Europejskie Centrum Kształcenia w Hesji). Olsztyn

28.06. Referat: Protestancka społeczność pogranicza na Górnym Śląsku. Między antropologią a historią. Seminarium naukowe w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Warszawa

08.12.Wypędzeni ze Wschodu. „Początki Osadnictwa i Polskiej Gospodarki w Ełku i w Powiecie Ełckim w latach 1945-1950”. Instytut Nauk Politycznych UWM i Mazurskie Towarzystwo Naukowe, Ełk.