2005

  1. czerwca. Referat: Noc świętojańska w ramach międzynarodowego programu „National Holidays” w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży „Camp Rodowo”. Organizatorzy: Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „WSPÓLNA EUROPA”. Rodowo
  2. czerwca. Święta w polskiej kulturze w ramach międzynarodowego programu „National Holidays” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Organizatorzy: Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „WSPÓLNA EUROPA”. Olsztyn

17. listopada. Referat: Inkulturacja a demokracja. Konferencja naukowa: Plemię – Państwo – Demokracja. Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań