Doktorat honoris causa dla prof. Oskara Gottlieba Blarra

24 czerwca 2016 r. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę o na tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi Blarrowi.

Uroczyste posiedzenie Senatu Akademickiego zaplanowano na 14 października 2016 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

 

Uchwały Senatu Akademickiego:


Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania i wyznaczającej promotora

Uchwała w sprawie powołania recenzentów

Uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Oskarowi Gottliebowi Blarrowi

 

Powiązane artykuły:


Komunikat na temat projektu programu obchodów Międzynarodowego Roku Feliksa Nowowiejskiego

Oskar Gottlieb Blarr i jego kulturowy wkład w pojednanie polsko-niemieckie