2012

12-14. 11, referat: Anachronizm czy awangarda? Polityka historyczna i nacjonalizm a regionalizm otwarty. Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Metropolitan University Prague, Central European University Praha, Liberec, Hradec Kralove, Ustroń.

16-17.11.2012, czynne uczestnictwo, Międzynarodowa Kongres Naukowy nt.: Katolicy i kultura: szanse i zagrożenia. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury KUL, International Giloson Society, Toruń.