2009

19.05: Referat: Idealizacja, ideologizacja, indoktrynacja: mit „ludu” w antropologii XIX i XX wieku. Konferencja nt.: Antropologia polityki i polityka w antropologii, zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN, Będlewo pod Poznaniem.

02.06: Referat: Das Erbe der Reformation im Fürstentum Troppau-Jägerndorf: die Evangelischen in Rösnitz. Konferencja nt.: Multikonfessionalität und religiöse Toleranz in Mitteleuropa am Beispiel des Fürstentums Teschen und der benachbarten Gebiete Oberschlesiens, w ramach VI. Deutsch-Polnischen Blockseminar Breslau-Halle. Organizatorzy: Katedra Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wisła.

27.06: Referat: Rozumice z perspektywy antropologa: dzieje parafii ewangelickiej w „długim trwaniu” na tle stosunków etnicznych i wyznaniowych na Górnym Śląsku. Międzynarodowa Konferencja nt.: Dwa muzea: Rozumice/Rösnitz na tle stosunków polsko-niemieckich na Górnym Śląsku. Patronat: Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Organizatorzy: dr hab. Igor Kąkolewski (Deutsche Historische Institut Warschau), dr hab. Krzysztof Gładkowski (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Rozumice.

16-17.10: Referat: Między życiem a śmiercią. Osoba Ludzka w reżimach socjalistycznych w XX stuleciu. Konferencja nt.. XXV rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego. Katedra Politologii UMK Toruń.

17.11: Referat: Przemiany na polskich pograniczach, Konferencja z cyklu Colloquium Opole organizowana przez Państwowy Instytut Naukowy w Opolu we współpracy z instytucjami naukowymi z Niemiec i Republiki Czeskiej. Opole.