2016

13 maja, referat: Dziedzictwo kulturowe a tożsamość narodowa – europejskie tradycje naukowe Lwowa, w: II Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego: Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości. Organizatorzy Instytut Nauk Politycznych UWM, Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, 12-13 maja 2016, Lwów

9 czerwca, referat: Region w edukacji ku dojrzałej tożsamości, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu CZŁOWIEK – SZTUKA – EDUKACJA pt. Regionalne konteksty kultury i edukacji. 9-10 czerwca 2016, Olsztyn.

21 czerwca, referat: Niewidoczne symbole polsko-niemieckiego pojednania, Międzynarodowa Konferencja Naukowej: Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze później, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 20-22 czerwca 2016, Olsztyn

26 lipca, referat: Feliks Nowowiejski – źródła inspiracji twórczej, VII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia: Człowiek w nauce, kulturze i życiu społecznym, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Katedra Makrostruktur Społecznych KUL (Stalowa Wols), Klub Fides et Ratio (Stary Sącz), 24-30 lipca, Stary Sącz.

14 października, Laudacja podczas Uroczyste Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Oskarowi Gottliebowi Blarrowi, Olsztyn.

25 października, referat: Kim jestem w zmieniającym się świecie, Konferencja nt. „Wpływ granic administracyjnych i ich zmian na tożsamość mieszkańców”. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, 25 października, Zabrze.

27 października, referat: „Treck” i „Vertreibung” górnośląskie symbole utraty i pamięci o ziemi rodzinnej, Międzynarodowe XXI Seminarium Śląskie „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, 26-28 października 2016, Kamień Śląski.

17 listopada, referat: „Od niebytu do istnienia”. Niemcy na Warmii i Mazurach. Konferencja pt. „Czego jeszcze nie wiemy o losach Niemców w Polsce po 1945 roku?”, Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, Uniwersytet Opolski-Collegium Civitas, 17 listopada 2016, Opole.

2 grudnia, referat: Dialog w życiu publicznym na przykładzie ciał dialogu publicznego. III Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2 grudnia 2016, Olsztyn.