Książki

  1. Etnologia. Koncepcja teoretyczno-metodologiczna Stanisława Poniatowskiego 1884-1945. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2001. ISBN: 83-7299-071-9 (monografia)
  2. Świat po 11 września 2001, K. Gładkowski (red.), t. 1. Serii: „Studia politologiczne” Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2003. ISBN 83-89559-0055; ISSN 1731-2299 (praca zbiorowa)
  3. Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009. ISBN: 978-83-7299-543-8 (monografia)
  4. Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, K. Gładkowski (red.), INP UWM, Olsztyn 2014, Studia Politologiczne t. IV, ss. 294, ISBN 978-83-89559-58-6, ISSN 1731-2299 (praca zbiorowa)
  5. Kim jesteśmy? 25 pytań na 25 lecie. Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Dwudziestopięciolecie istnienia 1991-2016, Olsztyn 2016. ISBN: 978-83-922509-5-1
  6. Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka – historia – nauka. Redaktor Krzysztof Gładkowski, Ewa Gładkowska, Tomasz Gajowniczek, Studia Politologiczne, t. V,  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018 ISBN: 978-83-89559-98-2
  7. Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kultura – oświata – gospodarka. Redaktor Krzysztof Gładkowski, Ewa Gładkowska, Tomasz Gajowniczek, Studia Politologiczne, t. VI, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018 ISBN: 978-83-89559-99-9
  8. „Tutejsi” czy obcy? Niemcy w Polsce po 1945 roku. Redakcja naukowa Krzysztof Gładkowski, Irena Kurasz, Studia Politologiczne, t. VI, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2019 ISBN 978-83-66259-02-7