Jak pracować z podręcznikiem transnarodowym

KONFERENCJA NAUKOWA

nt.: Jak pracować z podręcznikiem transnarodowym

połączoną z prezentacją podręcznika

EUROPA. NASZA HISTORIA

ODBYŁA DNIA 7 GRUDNIA 2018

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Organizatorzy:

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania

UWM oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa

PROGRAM

Moderator: dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. nadzw.

Powitanie gości: dr hab. Marcin Chełminiak, Prodziekan ds. studenckich WNS UWM; dr hab. Joanna Garbula, prof. nadzw., Kierownik Katedry Dydaktyki i Historii Wychowania

Wykład Andrzeja Dusiewicza, Kierownika Zespołu Redakcyjnego Projektu „Podręcznik do historii. Projekt polsko-niemiecki: Europa. Nasza historia”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dyskusja

Każdy z uczestników promocji otrzymał bezpłatny egzemplarz podręcznika oraz certyfikat.